Geachte leden,

Met dit schrijven willen we de geruchten weerleggen dat de hondenschool definitief zou stoppen.Wel worden de trainingen vanaf 1 -7-2023 onderbroken totdat het nieuwe terrein en kantine afgewerkt zijn aan de Humbeeksesteenweg. Dit zal pas tegen mei-juni 2024 afgewerkt zijn!
Eerst was er afgesproken dat we konden blijven op de huidige locatie tot enkele weken voor de definitieve verhuis, maar op de vergadering met de gemeente vorige maand werd er gezegd dat we ( vzw HS De Parels van Brabant en VVDH Africhting Duitse Herders) eind juni 2023 de terreinen moeten verlaten!De werkzaamheden / afbraak door de gemeente op de huidige terreinen beginnen direct na het bouwverlof en daarom gaan tot eind juni de lessen enkel nog door op de woensdagavond.
De vrijdagen geven we geen les meer, want we moeten nog alles opruimen voor het verlof.Een van de redenen tot deze lange onderbreking is dat er op de nieuwe terreinen weinig parking is en ook geen kantine. En een club heeft een kantine nodig.
Andere redenen zijn het steeds terugkerende probleem dat er geen nieuwe lesgevers, die bekwaam zijn om les te geven, bijkomen…en er soms veel te grote groepen zijn om les aan te geven voor 1 lesgever. Om een goede werking qua lesgeven zijn minstens 8 lesgevers nodig en op dit moment hebben wij er nog een 4-tal op woensdag en met veel geluk 2 op vrijdag.Wij doen dit alles geheel vrijwillig sinds 30 jaar dat de club bestaat, en we zijn tot de conclusie gekomen, dat het voor de meesten onder ons genoeg is geweest…Misschien dat er iemand van de instructeurs mee de opstart doet aan de Humbeeksesteenweg.
Er hebben zich nieuwe mensen na overleg met ons bereid getoond om de VZW over te nemen, en we zijn ook een zeer gezonde club zonder enige vorm van schulden, dus het nieuwe bestuur zal meteen goed kunnen starten.Verder hebben we een regeling getroffen in het bestuur dat ieder lid dat nog tot een bepaalde datum betaald heeft een terugbetaling zal krijgen in verhouding van …/ 12e van een volledig jaar!Zodat iemand die bij een andere club wil inschrijven, dat kan ofwel opnieuw lidgeld betaald als onze club opstart in 2024.
Daarom zal iedereen uitgenodigd worden op een algemene vergadering eind juni, begin juli om de vzw over te dragen aan nieuwe mensen en nieuwe instructeurs die ook pas willen starten als alles klaar is op de nieuwe locatie.

Beleefde groeten,
namens het bestuur van vzw De Parels van Brabant KKUSH 1042